image

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení ZO, závěrečný účet obce

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

4. 3. 2022

1. 1. 2022

1. 7. 2021

5. 6. 2020

2. 5. 2017 

1. 4. 2015

 1. 1. 2012

 1. 1. 2010 

 1. 1. 2005 

 1.10.2004 

  1. 9.2004

  1. 7. 2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

 

 Plánované termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2023

Volební období 2022-2026

 

Volební období 2018-2022

 

Volební období 2014-2018

 

 

Volební období 2010-2014

Volební období 2006-2010

Volební období 2002-2006