facebook
image

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Horní Dvořiště

2. Důvod a způsob založení

Horní Dvořiště (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Popis úřadu a kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Horní Dvořiště
  Horní Dvořiště 26
  382 93 Horní Dvořiště

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Horní Dvořiště
  Horní Dvořiště 26
  382 93 Horní Dvořiště

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 380 747 912
  mobilní telefon: 725 036 599

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hornidvoriste.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Horní Dvořiště
  Horní Dvořiště 26
  382 93 Horní Dvořiště

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ou@hornidvoriste.cz
  starosta@hornidvoriste.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  d6vbd8r

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 128785476 / 0300

6. IČO

00245887

7. DIČ

CZ00245887 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 - odpověď  na žádost  - 27. 08. 2019 obec Horní Dvořiště dle 106-1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: