Horní
Dvořiště
mapa obec založena 1278

Vyhledat v textu

Památky

Kostel sv. Michaela

- původní stavba z 2. poloviny 13. století, přestavěn v pozdně gotickém slohu počátkem 16. století. Barokně přestavěn po požáru v roce 1738. 

     Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384. Stavba byla dokončena v roce 1511, v roce 1738 kostel vyhořel a poté byla jeho loď  zaklenuta. Od roku 1658 je farnost pod patronátem cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Farní pamětnice je vedena od roku 1786. Kostel s hranolovou jednopatrovou věží stojí na jihovýchodním konci náměstí, na pozemku bývalého hřbitova. Kněžiště je gotické; ostatní části se datují do doby baroka, též i vnitřní zařízení kostela je barokní. Hlavní oltář má sloupkovou architekturu se středním obrazem archanděla Michaela, po stranách jsou polychromované sochy sv. Josefa a sv. Antonína v životní velikosti. Nejstarší známý zvon je z roku 1773.

Kostel svatého Michaela

Kostel

Kostel

Kostel

Římskokatolická farnost Horní Dvořiště, vikariát: Český Krumlov
IČ: 65028317, č. p. 63, 382 93 Horní Dvořiště, tel. -
mše sv.: první neděle v měsíci 11:00

Zdeněk Prokeš, Náměstí č. p. 42, 382 73 Vyšší Brod, tel. 380 746 795

Staré barokní varhany

- v kostele se nachází staré barokní varhany, které jsou národní kulturní památkou.

Horní Dvořiště (k. sv. Michaela)

Dílna: B. Semrád
Rok výroby: 1751
Opus: -

Manuál
     Copula 8'
     Principal 4'
     Copula 4'
     Octava 2'
     Quinta 1 1/3'
     Superoctava 1'
     Mixtura 3x 1'
Pedál
     Octavbass 8'

Počet rejstříků: 8
Poznámky: 1994 restaurace J. Šnéberg a J. Krutský

Památník obětem I. světové války

Památník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomník obětem vlaku smrti na hřbitově v Horním Dvořišti

Po železnici z Horního Dvořiště směrem na České Budějovice projelo koncem války několik transportů s vězni z koncentračních táborů. Mnozí z těchto zubožených lidí nevydrželi strašné útrapy, během cesty ve vagonech zemřeli a jejich mrtvoly byly pak na několika místech vyhozeny z vlaku. Po válce byly tyto pozůstatky pietně pohřebeny a později byly uvedeným obětem postaveny památníky. V Horním Dvořišti je ve společném hrobě 14 neznámých vězňů, v Netřebicích, kde se konává mírová slavnost 46 obětí z koncentračních táborů a 2 příslušníci sovětské armády. V Omlenicích je památník věnován 63 vězňům z vlaku smrti a ve Velešíně je památník a hrob 13 obětí z téhož vlaku.

Pomník obětem vlaku smrti na hřbitově v Horním Dvořišti

Pomník obětem vlaku smrti na hřbitově v Horním Dvořišti