Horní
Dvořiště
mapa obec založena 1278

Vyhledat v textu

Obecní zpravodaj "Horňáček"

 Základní informace:

 Název - HORŇÁČEK

 Vydavatel - Obec Horní Dvořiště, Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ 00 245 887

 Evidenční číslo - MK ČR E 19945

 Druh - periodický tisk vydáván 6 x ročně, vždy poslední týden v sudém měsíci

 Šefredaktor - Marcela Bláhová, Nádražní 60, 382 93 Horní Dvořiště

 E.mail - obecnizpravodaj@email.cz

 Váše náměty, články, inzeráty apod. zasílejte na výše uvedenou e.mailovou adresu.

 JAK INZEROVAT VE ZPRAVODAJI.........

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

  Rok 2011